Rozstrzyganie sporów ODR

Kontakt z Nami: biuro@tymofarm.pl

 

Informujemy, że w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów możliwe jest ich zgłoszenie drogą elektroniczną, za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution) znajdującej się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL